Privacy verklaring

T.V. MARSSUM

Dit is de privacyverklaring van T.V. Marssum, gevestigd te Riemer Veemanstrjitte 1a in Marssum, ingeschreven bij de KNLTB onder verenigingsnummer 07955, hierna te noemen ‘TV’.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel jouw vraag dan gerust per email aan info@tvmarssum.nl

Van wie verwerkt de TV persoonsgegevens?

De TV verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

· (jeugd)leden, bestuursleden, donatuers en vrijwilligers van de TV

· Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of ooit een lidmaatschap hebben gehad

· Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Verwerkt de TV ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Deze gegevens worden door onze vereniging niet verwerkt, tenzij wij dat moeten op grond van de wet. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

De TV controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, ook daadwerkelijk niet worden geregistreerd

Systemen

De TV verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen:

· Google Drive,voor de opslag van bestuurs-, en commissies-gerelateerde documenten

· KNLTB club t.b.v. online ledenadministratie, competities en contributie/facturatie · De website www.tvmarssum.nl is het informatie- en nieuwsportaal van de vereniging. De informatie is openbaar toegankelijk

De gegevens en systemen die gebruikt worden binnen de TV zijn aan onderhoud onderhevig. Toegang tot de gegevens en systemen wordt zoveel mogelijk beperkt en alleen aan die mensen verstrekt die daadwerkelijk toegang tot deze gegevens/systemen nodig hebben.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om jou meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke

wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt de TV jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met jou heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Wie er welke gegevens kan/mag inzien vindt je aan het eind van dit artikel

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de TV te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de TV op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de TV deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de TV hebben ontvangen

Beveiliging persoonsgegevens

De TV treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de TV. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De TV raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De TV past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de TV raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de TV er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de TV wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande e-mailadres info@tvmarssum.nl

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens registreren wij?

Persoonsgegevens:

· Voornaam

· Voorletters

· Achternaam

· Geslacht

· Adres

· Postcode

· Woonplaats

· Geboortedatum

· Pasfoto

· Handtekening

Contactgegevens:

· Telefoonnummer

· Emailadres

Bankgegevens:

· IBAN-nummer

· Naam rekeninghouder

Tennis gerelateerde gegevens:

· Bondsnummer

· Speelsterkte

· Type lidmaatschap

· Startdatum lidmaatschap

· Einddatum lidmaatschap

· Functie of werkzaamheden binnen de club.

· Bardienst afkoop ja/nee

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren deze gegevens zo lang als je lid bent.

Nadat jij je lidmaatschap hebt opgezegd worden deze gegevens nog 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn)

Met wie delen wij deze gegevens?

· Het bestuur heeft toegang tot alle gegevens

· De KSK groepshoofden hebben toegang tot de contactgegevens (telefoonnummer en emailadres)

· De KNLTB

De KNLTB heeft beschikking tot de voor hun noodzakelijke gegevens met betrekking tot het bondslidmaatschap. We hebben voor de site van de KNLTB de contactgegevens van de aanvoerders van onze competitieteams vrijgegeven zodat de tegenstanders met de aanvoerder zelf contact op

kan nemen bij vragen over of verzetten van de wedstrijden. Bij de overige leden zijn deze gegevens verborgen

Foto’s en/of video’s van leden Zo nu en dan plaatsen wij foto’s en/of video’s van toernooien, competities of andere activiteiten op de website, social media of in de nieuwsbrief. Mocht je een foto van de website of van een social media site gewist willen hebben, stuur dan een e-mail naar info@tvmarssum.nl

Vragen of opmerkingen Met vragen of opmerkingen over dingen die met de AVG / Privacywetgeving te maken hebben, kun je een e-mail sturen naar info@tvmarssum.nl

Meer informatie over AVG Meer informatie over de AVG staat op: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Sponsoren