Muurkaatsen

Muurkaatsen?! Ja, muurkaatsen. Het complex beschikt
over een oefenkooi annex kaatsmuur. Je zal dan ook
regelmatig leden van Kaatsvereniging Foarut in de kooi
aantreffen. Als je me ze mee wilt spelen, volg je de
volgende spelregels:

Spelers
Er word 2-2 of 1-1 gespeeld.

Materiaal

Er wordt een rubberbal gebruikt, de big ball
(Big Blue of Skybouncer) of de challenger 1 (voor de jeugd)
Er wordt meestal zonder handbedekking gespeeld.
Het is toegestaan om speciale dunne hanschoenen te dragen.

Veld
Lengte 10.60 meter, breedte 6.10 meter.
Muurhooge 4.90 meter.

Opslaglijn voor positie van de serveerder. Bij de opslag
blijft de speler achter de lijn en ook de stuit van de bal vindt
zich plaats achter de lijn.

Zogenaamde shortline/opslaglijn voor waar de opslagbal
minimaal overheen moet stuiten in het speelveld.

muurkaatsen

Het spel
1. De opslager laat achter de shortline vandaan de bal na een stuit in een keer tegen de muur, dus niet met een opgooi zoals in het Friese spel. De opgeslagen bal moet vanaf de muur voorbij de shortline terechtkomen. Bij een te kort of een te ver gespeelde bal (in een keer over de achterlijn) wordt een tweede service gegeven. Als de bal naast het speelveld stuit, is er geen tweede service.

2. Bij 2-2 staat de medespeler van de opslager op het momenvt van de opslag naast het veld ter hoogte van de serviceline. De medespeler mag pas in het veld komen, als de opgeslagen bal hem/haar is gepasseerd.

3. Behalve bij het begin van de wedstrijd, dan wisselt de opslag na een beurt, gaat de opslag over naar de tegenpartij als bijde opslagers aan de beurt zijn geweest. Als de wedstrijd begint, wisselt de opslag na de servicebeurt van de eerste opslager.De ontvangende speler mogen niet voor de servicelijn komen voordat de bal de shortline is gepasseerd.

4. De bal moet altijd met één hand worden gespeeld.

5. De bal mag zowel met de vlakke hand als met de vuist worden gespeeld.

Puntentelling
1. Alleen de opslagpartij kan punten scoren.

2. De duur van de wedstrijd hangt af van de vorm waarvoor wordt gekozen. Op dit moment wordt er tijden de meeste toernooien op tijd gespeeld (10-15 minuten).

Regels
1. Lijn is in.

2. De bal, die terugkomt van de muur mag direct (volley) of na één stuit worden geslagen.

3.Spelers mogen buiten de lijnen van het speelveld komen.

Sponsoren